Видання

Про взаємини І. Франка та Осипа Маковея

Про взаємини І. Франка та Осипа Маковея

22.02.2007

Semper magister et simper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упорядкування, передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; Відп. та літ. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 172 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературні пам’ятки». Вип. 6].

Генологія. Казкознавство.

Генологія. Казкознавство.

23.11.2005

Тихолоз Н. Б. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) / Відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2005. – 316 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 6].

Довідник про співробітників ЛВІЛШ.

Довідник про співробітників ЛВІЛШ.

24.12.2003

Нахлік Є. К., Федорук О. О. Львівському відділенню Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України – 10 років / Передм. М. Г. Жулинського. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 137 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка “Бібліографічна серія”. Вип. 3].

Докторська праця Є. Нахліка

Докторська праця Є. Нахліка

29.08.2003

Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів: Простір-М, 2003. – 567 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка “Літературознавчі студії”. Вип. 8].

Проблеми художнього психологізму

Проблеми художнього психологізму

10.07.2003

Швець А. І. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка / Відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2003. – 220 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 5].

Наші поети

Наші поети

25.01.2003

Смерек О. С. Панфіла: Вірші / Передм. Є. Нахліка. – Львів, 2003. – 80 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія “Словесність”. Вип. 3].

"Алгоритми" Франкового духу

"Алгоритми" Франкового духу

19.08.2002

Чопик Р. Б. Ессе Ноmо! Добра звістка від Івана Франка. – Львів, 2002. – 231 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 3].

Нарис модерніста

Нарис модерніста

17.06.1998

Ляшкевич П. А. Петро Карманський: Нарис життя і творчості. – Львів, 1998. – 72 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія “Літературні портрети”. Вип. 1].

Перший випуск

Перший випуск

23.07.1996

Карманський П. Українська Богема / Упоряд., передм. і примітки П. Ляшкевича; наук. ред. І. Лучук. – Львів: Олір, 1996. – 144 с.