Видання

Перевидання спадщини І. Франка. Репринт.

Перевидання спадщини І. Франка. Репринт.

01.10.2007

Франко І. Баляди і розкази / Упорядк. та вступ. стаття Б. Тихолоза; коментарі та пояснення слів М. Ізбенко; відп. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 272 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія “Літературні пам’ятки”. Вип. 7].

Діаспорна література

Діаспорна література

21.09.2007

Легка О. С. Життя – це любов (Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної) / Наук. ред. Т. Ю. Салига. – Львів, 2007. – 240 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія “Літературознавчі студії”. Вип. 10].

Кулішезнавство

Кулішезнавство

09.08.2007

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. - Київ: Український письменник, 2007. Т. 1. Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія. – Вип. 11. – 463 с. Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. – Вип. 12. – 462 с.

Міфопоетика

Міфопоетика

07.07.2007

Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза. – Львів, 2007. – 336 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. «Франкознавча серія». Вип. 11].

Міфологізм

Міфологізм

15.06.2007

Смерек О. Романи Емми Андієвської: Художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / Оксана Смерек ; Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2007. – 191 с. (Серія “Літературознавчі студії”. Вип. 9).

Про взаємини І. Франка та Осипа Маковея

Про взаємини І. Франка та Осипа Маковея

22.02.2007

Semper magister et simper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упорядкування, передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; Відп. та літ. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 172 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературні пам’ятки». Вип. 6].

Генологія. Казкознавство.

Генологія. Казкознавство.

23.11.2005

Тихолоз Н. Б. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) / Відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2005. – 316 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 6].

Довідник про співробітників ЛВІЛШ.

Довідник про співробітників ЛВІЛШ.

24.12.2003

Нахлік Є. К., Федорук О. О. Львівському відділенню Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України – 10 років / Передм. М. Г. Жулинського. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 137 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка “Бібліографічна серія”. Вип. 3].

Докторська праця Є. Нахліка

Докторська праця Є. Нахліка

29.08.2003

Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів: Простір-М, 2003. – 567 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка “Літературознавчі студії”. Вип. 8].

Проблеми художнього психологізму

Проблеми художнього психологізму

10.07.2003

Швець А. І. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка / Відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2003. – 220 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 5].