Видання

За матеріалами Франківської енциклопедії. Том "І. Франко. Поезія"

За матеріалами Франківської енциклопедії. Том "І. Франко. Поезія"

28.10.2010

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка / М. Барабаш, В. Неборак, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз / Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Франкознавча серія. Вип. 14].

Компаративістика

Компаративістика

19.10.2010

Нахлік Є. Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики. – Львів, 2010. – 288 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 16].

Герменевтика тексту

Герменевтика тексту

09.09.2010

Неборак В. В. Повільне читання: Віршів Т. Шевченка, І. Франка, П. Тичини, Є. Маланюка, Б. І. Антонича та новел В. Стефаника. – Львів, 2010. – 80 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 15].

Контактологія

Контактологія

01.12.2009

Піхманець Р. В. Іван Франко і Василь Стефаник: Взаємини на тлі доби / Наук. ред. М. З. Легкий. – Л., 2008. – 264 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 13. Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника].

Бібліографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування

Бібліографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування

25.11.2009

Євген Нахлік, Оксана Нахлік. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою - Львів, 2009. - 319 с. - Серія "Літературознавчі студії". Вип. 13.

Філософія поезії

Філософія поезії

01.10.2009

Тихолоз Б. С. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії / Наук. ред. В. С. Корнійчук. – Л., 2008. – 320 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 12. Львівський національний університет імені Івана Франка. Міжнародна асоціація франкознавців].

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського

28.07.2009

Котик І. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського: Монографія / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Наук. ред.. та автор післямови Є. К. Нахлік. – Львів, 2009. – 176 с. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 14).

Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».

Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».

07.04.2009

Свого не цурайтесь. Твори українських письменників про рідну мову: Антологія / Упоряд. В. Лучука; редакція, передм. І. Лучука. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 896 с.
Антологія, яка підготована за матеріалами з архіву Володимира Лучука.

Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».

Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».

07.01.2009

Вертоград. Українське поетичне тисячоліття: Антологія / Упоряд., передм., довідки про авт. І. Лучука. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 960 с.

«Сумніваюсь, отже, існую»...

«Сумніваюсь, отже, існую»...

22.08.2008

Лучук І. Сумніви сорокалітнього. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - (Серія "Літературна критика та есеїстика". Вип. 2).