Видання

Модернізм

Модернізм

14.10.2011

Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник. – К.: Наукова думка, 2011. (Проект «Наукова книга – 2011 (молоді вчені)). – 296 с.

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського.

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського.

17.08.2011

Котик-Чубінська М. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського / НАН України. Інститут Івана Франка. Інститут літератури ім.. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2011. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 17).

Сучасна проза

Сучасна проза

30.03.2011

Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім.. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – 328 с. (Серія De profundis)

Бібліографія праць Є. Нахліка

Бібліографія праць Є. Нахліка

22.01.2011

Євген Казимирович Нахлік: Біобібліографічний покажчик: До 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Відп. за вип. А. І. Швець. – Львів, 2011. – 355 с., іл.. – (Бібліографічна серія. Вип. 5).

За матеріалами Франківської енциклопедії. Том "І. Франко. Поезія"

За матеріалами Франківської енциклопедії. Том "І. Франко. Поезія"

28.10.2010

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка / М. Барабаш, В. Неборак, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз / Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Франкознавча серія. Вип. 14].

Компаративістика

Компаративістика

19.10.2010

Нахлік Є. Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики. – Львів, 2010. – 288 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 16].

Герменевтика тексту

Герменевтика тексту

09.09.2010

Неборак В. В. Повільне читання: Віршів Т. Шевченка, І. Франка, П. Тичини, Є. Маланюка, Б. І. Антонича та новел В. Стефаника. – Львів, 2010. – 80 с. – [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 15].

Контактологія

Контактологія

01.12.2009

Піхманець Р. В. Іван Франко і Василь Стефаник: Взаємини на тлі доби / Наук. ред. М. З. Легкий. – Л., 2008. – 264 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 13. Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника].

Бібліографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування

Бібліографічно-культурологічне дослідження; З додатком невідомого листування

25.11.2009

Євген Нахлік, Оксана Нахлік. Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою - Львів, 2009. - 319 с. - Серія "Літературознавчі студії". Вип. 13.

Філософія поезії

Філософія поезії

01.10.2009

Тихолоз Б. С. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії / Наук. ред. В. С. Корнійчук. – Л., 2008. – 320 с. [У надзаг.: Національна академія наук України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. “Франкознавча серія”. Вип. 12. Львівський національний університет імені Івана Франка. Міжнародна асоціація франкознавців].