Видання

«Діалогічні обертони»

«Діалогічні обертони»

16.06.2014

Науковий збірник на пошану пам'яті професора Нонни Копистянської

Від міфу до художньої філософії

Від міфу до художньої філософії

30.08.2013

Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка / Катерина Дронь. К.: Наукова думка, 2013. - 240 с. - Проект "Наукова книга" (Молоді вчені).

Письменницька критика (Серія «Літературний ексклюзив»).

Письменницька критика (Серія «Літературний ексклюзив»).

18.06.2013

Лучук І. Цебер амброзії : письменницька критика (вибрані рецензії 2002–2012). – Луцьк : Твердиня, 2013. – 272 с.

Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».

Сектор поезієзнавства Інституту Івана Франка НАН України. Серія «Дивоовид».

22.04.2013

Мистецтво поетичне : хрестоматія української літературної критики й есеїстики про поезію / Упорядкув., передм., довідки про авт. І. Лучука ; Сектор поезієзнавства Ін-ту Івана Франка НАН України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 1232 с.

До 155-річчя І. Франка

До 155-річчя І. Франка

01.12.2011

Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: збірник наукових праць / НАН України; Інститут Івана Франка; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.; відп. і літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік. - Київ; Львів, 2011. - 440с. - Випуск І: Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія.

Модернізм

Модернізм

14.10.2011

Мельник О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник. – К.: Наукова думка, 2011. (Проект «Наукова книга – 2011 (молоді вчені)). – 296 с.

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського.

Діаспорна поезія. Творчість Ю. Тарнавського.

17.08.2011

Котик-Чубінська М. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського / НАН України. Інститут Івана Франка. Інститут літератури ім.. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2011. – (Серія «Літературознавчі студії». Вип. 17).

Сучасна проза

Сучасна проза

30.03.2011

Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім.. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Грані-Т, 2011. – 328 с. (Серія De profundis)

Бібліографія праць Є. Нахліка

Бібліографія праць Є. Нахліка

22.01.2011

Євген Казимирович Нахлік: Біобібліографічний покажчик: До 55-річчя від дня народження і 30-річчя наукової діяльності / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка; Відп. за вип. А. І. Швець. – Львів, 2011. – 355 с., іл.. – (Бібліографічна серія. Вип. 5).